Sunday Masses in Warsaw

5.00pm (vigil)

Najświętszego Zbawiciela

6.30pm (vigil)

Najświętszego Zbawiciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

6.00am

Świętego Krzyża (Holy Cross)

7.00am

Najświętszego Zbawiciela

7.30am

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

Świętego Krzyża (Holy Cross)

8.00am

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

8.30am

Najświętszego Zbawiciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

9.00am

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

Świętego Krzyża (Holy Cross)

9.30am

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

10.00am

Najświętszego Zbawiciela

10.30am

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

Świętego Krzyża (Holy Cross)

11.00am

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

11.30am

Najświętszego Zbawiciela

11.45am

Świętego Krzyża (Holy Cross)

12.00pm

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

English

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

12.30pm

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

1.00pm

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

3.00pm

Najświętszego Zbawiciela

4.00pm

Świętego Krzyża (Holy Cross)

6.00pm

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

6.30pm

Najświętszego Zbawiciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

7.00pm

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

7.30pm

English

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

8.30pm

acedemic

Najświętszego Zbawiciela

9.00pm

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela