Saturday Masses in Warsaw

6.00am

Świętego Krzyża (Holy Cross)

6.30am

Najświętszego Zbawiciela

7.00am

Najświętszego Zbawiciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

Świętego Krzyża (Holy Cross)

7.30am

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

8.00am

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

9.00am

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

5.00pm

Świętego Krzyża (Holy Cross)

6.00pm

Świętego Krzyża (Holy Cross)