Weekday Masses in Warsaw

6.00am

Świętego Krzyża (Holy Cross)

6.30am

Najświętszego Zbawiciela

7.00am

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Najświętszego Zbawiciela

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

Świętego Krzyża (Holy Cross)

7.30am

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

NOT
holidays

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

8.00am

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

NOT
Jul-Aug

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

9.00am

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

3.00pm

Najświętszego Zbawiciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

5.00pm

Najświętszego Zbawiciela

Świętego Krzyża (Holy Cross)

6.00pm

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Lesznie)

Świętego Krzyża (Holy Cross)

6.30pm

Najświętszego Zbawiciela

Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (Nowym Mieście)

7.00pm

Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela