Sunday Masses in Czech Republic

5.00pm (vigil)

Español

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

Español

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

Mar-Nov

sv. Frantiska z Assisi (Staré Mesto)

5.30pm (vigil)

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

6.00pm (vigil)

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Basilica of the Assumption)

Nanebevzetí Panny Marie (Strahov Prague 1)

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

Italiano

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

English

svatého Tomáše (Praha 1)

6.30pm (vigil)

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Immaculate Conception Brno)

7.00am

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

7.30am

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Basilica of the Assumption)

Latin

Katedrála svatých Petra a Pavla (Cathedral of Ss Peter & Paul)

8.00am

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Immaculate Conception Brno)

sv Jakuba (Brno)

sv. Benedikta (Karmel) (Hradcany)

8.30am

Katedrála Víta, Václava a Vojtecha, (Ss Vitus, Wenceslas & Adalbert Cathedral Hradcany)

sv. Jakuba Starsího (Staré Mesto)

9.00am

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Basilica of the Assumption)

Katedrála svatých Petra a Pavla (Cathedral of Ss Peter & Paul)

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

Sv. Vojtecha (Nové Mesto Prague 1)

sv. Frantiska z Assisi (Staré Mesto)

9.30am

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Immaculate Conception Brno)

Sv Ducha (Staré Mesto Prague 1)

sv Jakuba (Brno)

English

svatého Tomáše (Praha 1)

10.00am

Katedrála Víta, Václava a Vojtecha, (Ss Vitus, Wenceslas & Adalbert Cathedral Hradcany)

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

Nanebevzetí Panny Marie (Strahov Prague 1)

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

sv Karla Boromejského (Malá Strana Prague)

10.15am

NOT
Jul-Aug

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

10.30am

Katedrála svatých Petra a Pavla (Cathedral of Ss Peter & Paul)

Svatého Kríze (Nové Mesto Prague 1)

sv. Jakuba Starsího (Staré Mesto)

11.00am

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Basilica of the Assumption)

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Immaculate Conception Brno)

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

Français

St Joseph (Prague 1)

term
time ONLY

sv Jakuba (Brno)

English

svatého Tomáše (Praha 1)

11.30am

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

Italiano

Svatého Kríze (Nové Mesto Prague 1)

12.00pm

English

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

English

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

12.30pm

Español

svatého Tomáše (Praha 1)

5.00pm

Français

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

Français

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

winter

svatého Tomáše (Praha 1)

5.30pm

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

6.00pm

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

Nanebevzetí Panny Marie (Strahov Prague 1)

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

Italiano

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

6.30pm

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Immaculate Conception Brno)

7.00pm

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

Svatého Kríze (Nové Mesto Prague 1)

Slovak

sv Jakuba (Brno)

9.00pm

Matky Bozí pred Týnem (Our Lady before Teyn Staré Mesto Prague 1)