Saturday Masses in Czech Republic

6.30am

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

7.00am

Katedrála Víta, Václava a Vojtecha, (Ss Vitus, Wenceslas & Adalbert Cathedral Hradcany)

7.15am

sv. Benedikta (Karmel) (Hradcany)

7.30am

Katedrála svatých Petra a Pavla (Cathedral of Ss Peter & Paul)

7.45am

sv Karla Boromejského (Malá Strana Prague)

8.00am

Matky Bozí pred Týnem (Our Lady before Teyn Staré Mesto Prague 1)

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

sv Jakuba (Brno)

sv. Jakuba Starsího (Staré Mesto)

9.00am

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

10.00am

NOT
July-Aug

Svatého Kríze (Nové Mesto Prague 1)

12.15pm

English

svatého Tomáše (Praha 1)