Saturday Masses in Prague

6.30am

Sv. Ignáce z Loyoly (St Ignatius) (Nové Mesto)

7.00am

Katedrála Víta, Václava a Vojtecha, (Ss Vitus, Wenceslas & Adalbert Cathedral Hradcany)

7.15am

sv. Benedikta (Karmel) (Hradcany)

7.45am

sv Karla Boromejského (Malá Strana Prague)

8.00am

Matky Bozí pred Týnem (Our Lady before Teyn Staré Mesto Prague 1)

Panny Marie Snezné - Our Lady of the Snows (Nové Mesto)

Panny Marie Vítezné (Malá Strana)

sv. Jakuba Starsího (Staré Mesto)

9.00am

Marie Vítězné a Pražské Jezulátko (Prague 1)

10.00am

NOT
July-Aug

Svatého Kríze (Nové Mesto Prague 1)

12.15pm

English

svatého Tomáše (Praha 1)