Sunday Masses in Bratislava

4.30pm (vigil)

Najsvätejšieho Spasiteľa

6.00pm (vigil)

Blumentál

Najsvätejšieho Spasiteľa

sv Alžbety (ModrÝ kostol)

6.00am

Blumentál

7.30am

Blumentál

Najsvätejšieho Spasiteľa

sv. Štefana

8.00am

sv Alžbety (ModrÝ kostol)

9.00am

Blumentál

Najsvätejšieho Spasiteľa

Latin

Cathedral of St Martin (Bratislava)

Magyar

Zvestovania (Bratislava)

9.30am

sv Alžbety (ModrÝ kostol)

10.00am

sv. Štefana

10.30am

Blumentál

Cathedral of St Martin (Bratislava)

Zvestovania (Bratislava)

11.00am

Najsvätejšieho Spasiteľa

sv Alžbety (ModrÝ kostol)

12.00pm

Blumentál

Cathedral of St Martin (Bratislava)

Zvestovania (Bratislava)

4.30pm

Blumentál

Najsvätejšieho Spasiteľa

pre
nepočujúcich

Zvestovania (Bratislava)

5.00pm

Cathedral of St Martin (Bratislava)

6.00pm

Najsvätejšieho Spasiteľa

sv Alžbety (ModrÝ kostol)

Hungarian

Blumentál

6.30pm

Zvestovania (Bratislava)

7.00pm

Blumentál