Saturday Masses in Stockholm

8.00am

Domkyrkoförsamlinge (Cathredal of St Erik)

9.00am

Kapellet i Konung Oscar I:s Minne (Stockholm)

9.30am

St Eugenia (Stockholm)

12.15pm

St Eugenia (Stockholm)