Saturday Masses in Poznan

6.00am

Fara Poznańska (Poznań)

8.00am

Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (Archcathedral of Ss Peter & Paul Poznań)

Fara Poznańska (Poznań)

12.30pm

Fara Poznańska (Poznań)

6.00pm

Archikatedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (Archcathedral of Ss Peter & Paul Poznań)

6.30pm

Fara Poznańska (Poznań)