Your browser prefers English. Switch Language?

Wochentagsmessen in Vietnam

5.00am

Chợ Quán (Sacred Heart)

Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (Danang Cathedral)

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Phaolô 3 (St Paul)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

Thánh Gia (Holy Family)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

5.30am

Giáo Xứ Hàng Bột (St John Maria Vianney Hanoi)

Nhà Thờ Lớn Hà Nội (Cathedral of St Joseph Hanoi)

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

Regina Mundi (Our Lady Queen of the World)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

St Joseph (Xóm Lách)

Thái Hà (Hà Nội)

summer

Hàm Long (St Anthony of Padua Hanoi)

6.00am

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

winter

Hàm Long (St Anthony of Padua Hanoi)

6.15am

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

7.30am

Thịnh Liệt (Our Lady Queen Hanoi)

5.00pm

Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (Danang Cathedral)

Jeanne d'Arc (Chợ Quán)

Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Cathedral of the Immaculate Conception)

5.30pm

Chợ Quán (Sacred Heart)

Nhà Thờ Bàn Cờ (St Joseph Bàn Cờ)

Phaolô 3 (St Paul)

Sacred Heart of Jesus (Tân Định)

St John Paul II (Thánh Gioan PhaoLo II)

St Joseph (Xóm Lách)

Thánh Gia (Holy Family)

Chinese

Nhà thờ Giáo Xứ Phanxicô Xaviê (St Francis Xavier Phanxicô Xaviê)

6.00pm

An Thái (Hà Nội)

Đức Bà Hoà Bình (Our Mary Mother of God)

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Our Lady of Perpetual Help)

M-W--

Phú Gia (Hà Nội)

M-W--

Thượng Thụy (Hà Nội)

--W-F

Phú Thọ (Hà Nội)

6.30pm

Giáo Xứ Hàng Bột (St John Maria Vianney Hanoi)

Nhà Thờ Lớn Hà Nội (Cathedral of St Joseph Hanoi)

Thái Hà (Hà Nội)

7.00pm

Cửa Bắc (Hanoi)

họ Trung Chí (Hà Nộ)

-TuWThF

Tân Lạc (Hà Nội)

-TuWTh-

Hàm Long (St Anthony of Padua Hanoi)

-Tu-Th-

Thịnh Liệt (Our Lady Queen Hanoi)